Профил на купувача

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

Вътрешни правила по ЗОП

 

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Покана за провеждане на пазарни консултации за СМР

Техническа спецификация СМР

Индикативно ценово предложение РЕМ.Д-СТИ – 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕМ.Д-СТИ –1

 

Покана за провеждане на пазарка ноксултация за оборудване

Техническа спецификация за оборудване

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ -ОБОРУДВ.

Индикативно ценово предложение -ОБОРУДВ

КАРЕ ОФЕРТА

КАРЕ ТПР

МАРСТЕН ОФЕРТА

МАРСТЕН ТПР

ПРОТОКОЛ ОБОРУДВАНЕ

ПРОТОКОЛ СМР

РЕШЕНИЕ ОБОРУДВАНЕ

РЕШЕНИЕ СМР

СПРИНГ ОФЕРТА

СПРИНТ ТПР

 

 

 

 

 

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

 

ДОГОВОРИ ПО ЗОП

 Договор за доставка на природен газ

Плащане по фактура за м. 11.Свиленград Газ плащане м. 11Свиленград Газ плащане м. 11

Плащане по фактура за м. 12.2014г.Свиленград Газ ф-ра за м. 12

Плащане по фактура за м. 01.2015г.Свиленград Газ ф-ра за м. 01 Свиленград Газ плат. за м. 01

Плащане по фактура за м. 02.2015г. Свиленград Газ платежно за м. 02 Свиленград Газ ф-ра за м. 02

Плащане по фактура за м. 03.2015г.Свиленград Газ ф-ра за м. 03  Свиленград Газ платежно за м. 03

Плащане по фактура за м. 04.2015г.Свиленград Газ ф-ра за м. 04 Свиленград Газ платежно за м. 04

Плащане по фактура за м. 11.2015г.Свиленград Газ плащане м. 11

Плащане по фактура за м. 12.2015г.Свиленград газ плащане за м.12.2015г.

Плащане по фактура за м. 01.2016 Свиленград Газ Фактура плащане за м. 01.16г.Свиленград Газ платежно за м. 01.16г.

Плащане по фактура за м. 02.2016г. Свиленград Газ Фактура плащане за м. 02.16г.Свиленград Газ платежно за м. 02.16г.

Плащане по фактура за м. 03.2016г. Свиленград Газ Фактура плащане за м. 03.16г.Свиленград Газ платежно по фактура за м. 03.16г.

Договор за доставка на природен природен газ от 14.11.2016г.%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%b3%d0%b0%d0%b7

Плащане по фактура м. 11.2-16г.%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0

Плащане по фактура от 30.11.2016г.%d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0 %d1%81%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0

Плащане по фактура за м. 12.2016г. 001002

скоро.

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

 

 

 

  @   29 октомври 2014
Темплейт: Zevion · Hostmonster Reviews в сътрудничество с My Wordpress Site. Поддръжка: Ясен Георгиев