Проект „НеОчаквани гости“

ДОГОВОР № LI-2022-86 15/08/2022 г. за финансово подпомагане от конкурс по „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО“ на Национален фонд „Култура”.

НЧ „Просвета- 1870“ продължава изпълнението на проект „НеОчаквани гости“

Изработени са предвидените по проекта рекламен ролбанер и тениски с името на проекта, шевици и логото на НФК. Закупена е необходимата  озвучителна и осветителна техника за изнесени концерти, както и балетни  костюми със стилизирани фолклорни мотиви.

През м. април и м. май предстои изнасянето на открити концерти с участието на деца от ДФГ „Тракийска китка“,   ДТС „Свиленче“ и Балетна школа „Сребърна пантофка“ в 3 села на общината. Това ще осигури публичност пред широка аудитория, което ще популяризира извършените дейности по проекта.

Предстоят и занятията на сформираната група „Благослов  в шевици“  под ръководството на майстор – везбар Надка Щергова.

  @   10 януари 2023
Темплейт: Zevion · Hostmonster Reviews в сътрудничество с My Wordpress Site. Поддръжка: Ясен Георгиев