Настоятелство

 

Отчетно изборно събрание 18.03.2019г

Председател:

 • Васил Живков Василев

Секретар:

Ваня Апостолова Стефанова

Настоятелство

1. Васил Василев 

2.Ангел Сарандиев

 1. Атанас Костадинов
 2. Георги Лозев
 3. Данаил Шопов
 4. Мариян Яйцаров
 5. Райна Атанасова
 6. Светла Атанасова
 7. Тетяна Балджиева

Проверителна комисия в състав:

Димитрина Рускова Порязова- Председател и членове

 1. Стефан Жечков Попов
 2. Златомир Ковачев

Отчетно изборно събрание  18.03.2016г.

Председател:

 • Васил Живков Василев

Секретар:

Ваня Апостолова Стефанова

Проверителна комисия в състав:

 •  Димитрина Рускова Порязова – Председател
 •  Стефан Жечков Попов
 •  Димитър Иванов Димитров

Членове:

1/  ВАСИЛ ЖИВКОВ ВАСИЛЕВ,

2/ АНГЕЛ ХРИСТОВ САРАНДИЕВ,

3/ АТАНАС КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ,

4/ ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЛОЗЕВ,

5/ ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ ШОПОВ,

6/ МАРИЯН ГЕОРГИЕВ ЯЙЦАРОВ,

7/ РАЙНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА,

8/ СОФИЯ НИКОЛОВА ТОДОРОВА,

9/ТАТЯНА ЮРЬЕВНА БАЛДЖИЕВА,

Декларации по чл. 12 от ЗПРКИ 2016г.

Васил Ж. Василев

Ангел Хр. Сараниев

Атанас К. Костадинов

Ваня Ап. Стефанова

Георги Т. Лозев

Данаил Г. Шопов

Мариян Г. Яйцаров

Райна Д. Атанасова

София Н. Тодорова

Татяна Балджиева

 

 

ОИС 19.03.2013г

Председател:

 • Васил Живков Василев

Секретар:

Ваня Апостолова Стефанова

Проверителна комисия в състав:

 •  Димитрина Рускова Порязова – Председател
 •  Стефан Жечков Попов
 •  Димитър Иванов Димитров

Членове:

ВАСИЛ ЖИВКОВ ВАСИЛЕВ,

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ЛОЗЕВ,

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ЯНАКИЕВ,

АТАНАС КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ,

ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ ШОПОВ,

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ГРОЗЕВА,

РАЙНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА,

 

Декларации по чл. 12 от ЗПРКИ 2013г.

  @   21 юни 2013
Темплейт: Zevion · Hostmonster Reviews в сътрудничество с My Wordpress Site. Поддръжка: Ясен Георгиев