Категория » Bulgaria-Turkey IPA Cross-Border programme
Изображение към <<Продължава ремонтът на читалището>>

Продължава ремонтът на читалището

Продължават строителните дейности по  проект „Преплетена култура без граници между приятели и съседи” – BEGIN, по Програмата за транс-гранично сътрудничество по ИПП „България-Турция”. Проектът се реализира от НЧ „Просвета-1870” в партньорство с Община Къркларели, Турция и е с обща стойност 647 493,67 евро, от които за  НЧ „Просвета-1870” – 395 443,81 евро, …

Темплейт: Zevion · Hostmonster Reviews в сътрудничество с My Wordpress Site. Поддръжка: Ясен Георгиев