ПЕТНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ” 25.06.2021г. – 27.06.2021г.

Новини Брой коментари: 0

Международен фолклорен фестивал Песни и танци без граници” 

град Свиленград, бул.” България” № 69,  email: nchprosveta@abv.bg, 0379 71371

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

 И

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1870” СВИЛЕНГРАД

ОРГАНИЗИРАТ

  ПЕТНАДЕСЕТИ  МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

„ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ”

25.06.2021г. – 27.06.2021г.

                            ОТКРИТА СЦЕНА в ПАРК „МЛАДЕЖКИ“

Международният фолклорен фестивал „Песни и танци без граници” се провежда

ПОД  ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

 АРХ. АНАСТАС КАРЧЕВ  

Р Е Г Л А М Е Н Т

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Във фестивала могат да участват певчески групи, танцови състави, ансамбли,   индивидуални изпълнители певци, инструменталисти от България и чужбина, както и танцови клубове и формации, изучаващи български народни хора, без  възрастови ограничения.

ІІ. КАТЕГОРИИ,  КРЕТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

2.1. Певчески групи – обработен фолклор: 

Изпълняват 3 песни, различни по стил или програма, с общо времетраене до 10 минути.

Критерии за оценка: чиста интонация, динамика, щрихи, спятост, ритмичност.
2.2. Певчески групи – автентичен фолклор:

Изпълняват 3 песни от региона, който представляват (по възможност различни по  характер, в различен размер) или програма с общо времетраене до 10 минути. 

Критерии за оценка: чиста интонация, динамика, щрихи, спятост, ритмичност.
2.3. Танцови състави:

Изпълняват програма с общо времетраене до 20 минути (по възможност от различни  региони на България).

Танците могат да бъдат автентични, сюжетни или с авторска хореография. 
Критерии за оценка: стил, артистичност, оригинални костюми, музика, хореография.

2.4.  Ансамбъл

Изпълнява свободна програма, включваща танц, песни, музика, с времетраене до 30 минути.

Критерии за оценка: стил на изпълнение, артистичност, оригинален костюм, музика, песни, хореография, чисто музикално интониране, ритмичност, динамика.

2.5. Танцови клубове и формации, изучаващи български народни хора.

Изпълняват 3 хора с общо времетраене до 15 минути.

Критерии за оценка: автентичност на хорото, стил и характер на хорото, артистичност, душевност и настроение на танцьорите  при изпълнението на хорото.

2.6. Индивидуални изпълнители – певци:

Изпълняват две песни – бавна и бърза, с обща продължителност до 5 минути.

Критерии за оценка: чиста интонация, динамика, щрихи, спятост, ритмичност.

2.7. Индивидуални изпълнители – инструменталисти:

Изпълненията могат да бъдат на инструментите: кавал, гайда, гъдулка, тамбура и др. , като се изпълняват две пиеси – бърза и бавна, от региона, който представят, с обща продължителност до 5 минути. 

Изпълнителите си осигуряват музикален съпровод на живо, или  синбек на CD или флаш памет.

Не се допускат изпълнения на  плейбек!

В категория Танцови клубове и формации хората могат да се изпълняват в блок програма. Музикалният съпровод да бъде осигурен на CD или флаш памет.

Не се толерира представяне с жива музика!

Участниците  заплащат такса за участие както следва:

 • за индивидуални изпълнители – 10 лв. на участник;
 • за групи – 3 лв. на участник.

Таксите се внасят в касата на  НЧ «Просвета 1870» при пристигането на участниците, като получават съответния разходооправдателен документ.

Всички желаещи да участват попълват Заявка по приложен образец (Приложение 2). Краен срок за подаване на заявките – 14.06.2021 г. на  адрес :

Гр. Свиленград, 6500, област Хасково, бул.” България” № 69а

НЧ «Просвета-1870» или на e-mail: nchprosveta@abv.bg

Редът на явяването се определя от организаторите след постъпване на заявките. Окончателната програмата по часове ще бъде публикувана на интернет – страницата на читалището – www.nchprosveta1870.org, и ще бъде предоставена на електронните пощи на всички записали се участници до 21.06.2021г.

Със заявката за участие е необходимо да се изпрати и творческа биография на участника/участниците;

За всеки състав или индивидуален изпълнител се попълва отделна заявка!

Организаторите на фестивала не поемат разноските на участниците за пребиваването им в Свиленград.

Участниците сами организират нощувките си.

Организаторите предоставят на участниците във фестивала 20% отстъпка при посещение на туристическите обекти в с. Мезек – Средновековна крепост с Атракцион и Тракийска куполна гробница.

Посрещането, регистрацията на участниците, и заплащането на фестивалните такси, ще се извърши в НЧ «Просвета 1870», гр. Свиленград преди явяване на сцена!

Участниците предоставят на МФФ ”Песни и танци без граници” авторските права да излъчват и да разпространяват по радия и телевизии записите от концертите, изнесени по време на фестивала. Организаторите си запазват правото да видеофилмират и фотозаснимат изпълненията на участниците във фестивала с цел създаване на архив на мероприятието, като същите няма да бъдат използвани с търговска цел, с което да се наруши Закона за авторското право и сродните му права.

ІІІ. ОЦЕНКА И НАГРАДИ:

Оценяването ще се извършва от тричленно професионално жури в състав:

Председател – проф. акад. Милчо Василев, гл. худ. р-л на АФТ при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, председател на СН и преподавател по композиция и дирижиране, композитор и диригент, член на СБК и членове: представител на Община Свиленград и доц. д-р Стефан  Йорданов – хореограф и преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, гр. Пловдив. Журито заседава след края на фестивалната програма и обявява класирането.

Класирането не подлежи на обжалване!

Оценката и награждаването ще се извършват в две възрастови групи:

 • I-ва група – до 16 години (Доказва се със списък на участниците (Приложение 1). В тази група попадат изпълнители, които в колектива си имат повече от 50%  участници на възраст под 16 навършени години.
 • II-ра група – изпълнители над 16 навършени години.

и  в категориите: танцов състав, ансамбъл, певческа група – автентичен фолклор, певческа група – обработен фолклор, индивидуален изпълнител певец, индивидуален изпълнител инструменталисти танцов клуб /формация, за двете възрастови групи.

Наградите във всяка категория и възрастова група са следните:

 • 3-то място – Диплом и бронзов медал
 • 2-ро място – Диплом и сребърен медал
 • 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия.

Журито присъжда още:

 • Награда за най-малък изпълнител – Диплом и плакет
 • Голяма награда на фестивала – Диплом, плакет и парична премия.

Журито си запазва правото да не присъжда  всички предвидени награди.

Наградите са осигурени от Община Свиленград.

Всички участници във фестивала получават грамота.

За контакти и повече информация:

тел: 0379 71371, 0885 239 636; e-mail: nchprosveta@abv.bg

Предварителна програма на  

ПЕТНАДЕСЕТИ  МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

„ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ”

25.06.2021г. – 27.06.2021г.

25.06.2021г.  – Парк „Младежки“ –  Откриване на фестивала

                        – Парк „Младежки“- Фестивална програма

                        – Главната  улица –  Дефиле на участниците във фестивала и вечерен концерт на лауреатите.

26.06.2021г. – Парк „Младежки“- Панаир на традиционните храни и  занаяти.

                       – Кулинарно състезание за най- вкусна баница.

                       – Фестивална програма

27.06.2021г.   – Парк „Младежки“-  Фестивална програма

                        – Парк „Младежки – Концерт на лауреатите.

                        – Парк „Младежки“-  Награждаване на отличените изпълнители и закриване на фестивала

При дъждовно време фестивалът ще се проведе на сцената на НЧ „Просвета- 1870“.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИ

/попълва се само от участниците в I-ва възрастова група – до 16 години/

Име, фамилияДата и година на раждане на участник до 16 навършени години
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ХV Международен фолклорен фестивал “Песни и танци без граници”- Свиленград

25- 27.06.2021г.

Наименование на колектива или индивидуалния изпълнителЖенска певческа група
ОрганизацияНЧ „Св. св. Кирил и Методий“
Област 
ОбщинаСвиленград
Град/селоС. Студена
Пощенски код 
Адрес 
Телефон0879 33 12 62
Факс 
Е-mail 
Художествен ръководителАнгелина Пачова
Лице за контактиАнгелина Пачова
Брой участници12
В кои дни желаете да участвате26.06.
Дата на пристигане 
Дата на отпътуване 
РЕПЕРТОАР Наименование на отделните изпълнения /музика, текст, обработка, хореография, постановка, времетраене, съпровод/1. Мама на Стоян думаше 2. Мама Георги дума 3. Радина стара майчица   Съпровод на гъдулка- Павле Александров  
Участие в панаир на традиционните храни и занаяти и Кулинарно състезание за най- вкусна баница /организаторите осигуряват шатри и маси/Представяне на ……………………………………………………………   ……………………………………………………………………………………

Краен срок за подаване на заявките–  14.06.2021 г. на  адрес :

Гр. Свиленград, 6500, област Хасково, бул.” България” № 69а

НЧ «Просвета-1870» или на e-mail: nchprosveta@abv.bg

тел: 0379 71371; 0885 239 636

Специални оферти

ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО СЕЛО МЕЗЕК

ВАЛИДНА ЗА 25,26 и 27 юни 2021 година

Община Свиленград е една от най–богатите в Хасковска област на културно – исторически паметници от всички епохи. На територията на общината се намират осем обекти със статут на недвижими ценности от национално значение.

Село Мезек е разположено на  10 км югоизточно от Свиленград. Около селото има два интересни обекта за посещение.

Средновековна крепост/XI – XIIв./издигаща се на  запад над селото. Една от най -добре запазените средновековни крепости по нашите земи. Около и вътре в крепостта е разположен Средновековен атракцион.

Тракийска куполна гробница край с. Мезек /IV в. пр. Хр./ –  принадлежи  към едно от най-монументалните съоръжения от този тип, открити в земите на древна Тракия. Вътре в гробницата са поставени холографски изображения на предметите, намерени в нея. Пътят към гробницата е изрисуван с 3D изображения от епохата на траките.

Цени на комбиниран билет (за двата обекта) :

 • за възрастни – 6.00 лв.
 • за ученици, студенти и посетители над 65 годишна възраст – 3.00 лв.

Организаторите предоставят на участниците във фестивала 20% отстъпка от цената на билетите при посещение на туристическите обекти в с. Мезек – Средновековна крепост с Атракцион и Тракийска куполна гробница.

В цената не е включен транспорт.

ДВУЧАСОВ ПЕШЕХОДЕН ТУР «ИСТОРИЯ И ПАМЕТ»

С ЕКСКУРЗОВОД ОТ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ СВИЛЕНГРАД

ВАЛИДНА ЗА 25,26 и 27 юни 2021 година

В обиколката са включени следните обекти:

1. Исторически музей Свиленград  – разглеждане на постоянните експозиции в музея.

2. Паметникът на летеца Христо Топракчиев (през 1912 г. извършил боен полет над Одрин, първа жертва в историята на авиацията) и Мемориалът на Одринската епопея в Градски парк Свиленград.

3. Църква „Света Троица”. Изградена през 1834 год. с дарения и доброволен труд на цялото население от трите махали на града. Огромен за времето си храм, съграден от камък от брациговски зидари и изрисуван от самоковски майстори. Църквата е опожарена през 1913 год. и възстановена. Освен дом за молитви, край църквата е формирано и училище, в което през учебната 1872-1873 година е учителствал съвсем младият тогава народен поет Иван Вазов.

4. Старата турска баня, реновирана в Арт галерия.

5. Сводест мост на Мустафа паша от 1529 г. Архитектурно-строителен паметник на културата от национално значение. Уникално за епохата си мостово съоръжение, обект на възхищение на много европейски пътешественици от построяването му до ден днешен. Мостът е с дължина 295 м и ширина 6.30 м. Има 18 свода, всеки един от които равен само на небесния, както пише турският хронист Евлия Челеби. Мостът има 14 устоя, някои от които са в наносния бряг. Рамкиран е с каменен парапет. Камъните са от кариерата на с.Карабаа – Гърция. Мостът е построен по нареждане на Мустафа паша, везир на султан Селим Първи и султан Сюлейман Великолепни.

Цени:

 • за възрастни – 2.00 лв.
 • за ученици, студенти и посетители над 65 годишна възраст – 1.00 лв.
 • беседа – 18.00 лв.

  @   27 май 2021 0 Коментари

0 Коментари

Добави коментар

Предишен пост
«
Следващ пост
»
Темплейт: Zevion · Hostmonster Reviews в сътрудничество с My Wordpress Site. Поддръжка: Ясен Георгиев