Празник на традициите „Да съхраним българското“

Новини Брой коментари: 0

На 8 октомври 2020г. НЧ „Просвета- 1870“ организира Празник на традициите „Да съхраним българското“. Това събитие е част от проект „Традиции и бъдеще за нашите деца”- АДБФП №BG06RDNP001-19.054-0001-C01/2020, по Програмата за развитие на селските райони, на НЧ „Просвета- 1870“.  Като партньори и участници в изпълнението на дейността се включиха пет читалища на Община Свиленград- НЧ „РАЗВИТИЕ- 1928“- с. СИВА РЕКА, НЧ ”ОТЕЦ ПАИСИЙ 1929” – с. МОМКОВО, НЧ ”ИЗГРЕВ 1921” – с. МЕЗЕК, НЧ ”ОТЕЦ ПАИСИЙ 1925” – с. ЛЕВКА и НЧ ”СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1928” – с. СТУДЕНА.

На сцената те представиха обичаите „Сирница“,  „Меденици“, „Огиздване на Каниската“, „Бръснела и правене на пряпорца“ и „Смигал“. В празника участваха децата от ДФГ „Тракийска китка“ и ДТС „Свиленче“, които представиха възстановка на детски игри от миналото и танц.

  На този ден бяхме като в приказка за вълшебната българска нишка, която ни държи заедно от векове. В която и до днес пресукваме надежди с тревожност, болка с красота, благородство. Все неща, които не ни позволяват да забравим кои сме. Неща, които носим в българската си душа.

 

  @   13 октомври 2020 0 Коментари

0 Коментари

Добави коментар

Предишен пост
«
Следващ пост
»
Темплейт: Zevion · Hostmonster Reviews в сътрудничество с My Wordpress Site. Поддръжка: Ясен Георгиев