МФФ „Песни и танци без граница“ 2014

Новини , Фестивали Брой коментари: 0

МФФ "Песни и танци без граница"

Деветото издание на Международният фолклорен фестивал „Песни и танци без граници” е част от дейностите на    проект „Преплетена култура без граници между приятели и съседи” – BEGIN, по Програмата за транс-гранично сътрудничество по ИПП „България-Турция”.

І. Условия за участие:

Във фестивала могат да участват певчески групи, танцови състави, ансамбли,   индивидуални изпълнители певци и инструменталисти от България и чужбина без  възрастови ограничения.

ІІ. Критерии за оценка и изисквания към участниците:

2.1. Певчески групи – обработен фолклор:
Изпълняват 3 песни различни по стил или програма с общо времетраене 10 минути.
Критерии за оценка: чиста интонация, динамика, щрихи, спятост, ритмичност.

2.2. Певчески групи – автентичен фолклор:
Изпълняват 3 песни от региона, който представляват (по възможност различни по  характер, в различен размер) или програма с общо времетраене 10 минути.
Критерии за оценка: чиста интонация, динамика, щрихи, спятост, ритмичност.

2.3. Танцови състави:
Изпълняват 3 хора или програма с общо времетраене 20 минути (по възможност от различни региони на България).
Танците могат да бъдат автентични, сюжетни или с авторска хореография.
Критерии за оценка: стил, артистичност, оригинални костюми, музика, хореография.

2.4.  Ансамбъл
Изпълнява свободна програма, включваща танц, песни, музика с времетраене до 30 минути.
Критерии за оценка: стил на изпълнение, артистичност, оригинален костюм, музика, песни, хореография, чисто музикално интониране, ритмичност, динамика.

2.5. Индивидуални изпълнители – певци:
Изпълняват две песни – бавна и бърза, с обща продължителност до 5 минути.
Критерии за оценка: чиста интонация, динамика, щрихи, спятост, ритмичност.

2.6. Индивидуални изпълнители – инструменталисти:
Изпълненията могат да бъдат на инструментите: кавал, гайда, гъдулка, тамбура и др. , като се изпълняват две пиеси – бърза и бавна, от региона, който представят, с обща продължителност до 5 минути.
Изпълнителите си осигуряват музикален съпровод на живо или  синбек на CD.
Участниците  не заплащат такса за участие.

Всички желаещи да участват попълват Заявка по приложен образец (Приложение 2) и я изпращат до 26.05.2014 г. на  адрес :

гр. Свиленград, 6500, област Хасково, бул.” България” № 69 а
НЧ «Просвета-1870» или на e-mail: prosveta1870_projekt@abv.bg

Редът на явяването се определя от организаторите след постъпване на заявките. Програмата ще бъде предоставена на всички записали се участници до 30.05.2014 г.

Със заявленията за участие е необходимо да се изпратят:

  • творческа биография на участника/участниците;
  • репертоар за участие във фестивала и времетраене на изпълненията;
  • точен адрес, телефон или e-mail.

За всеки състав или индивидуален изпълнител изпратете отделна заявка!
Организаторите на фестивала не поемат разноските на участниците за пребиваването им в Свиленград.
Участниците сами организират нощувките си. За целта прилагаме информация с контакти на хотели и къщи за гости в района на Свиленград.
Посрещането и регистрацията на участниците при пристигането им ще се извърши в НЧ «Просвета 1870», гр. Свиленград.

Участниците предоставят на МФФ ”Песни и танци без граници” авторските права да излъчват и да разпространяват по радия и телевизии записите от концертите, изнесени по време на фестивала.

ІІІ. Оценка и награди

Оценяването ще се извършва от тричленно професионално жури в състав:

Председател – проф. Милчо Василев – Ректор на Академията за музикално танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив и членове: Представител на община Свиленград и Стефан  Йорданов – хореограф и преподавател в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив.

Оценката и награждаването ще се извършват в две възрастови групи:

  • I-ва група – до 16 години (Доказва се със списък на участниците (Приложение 1). В тази група попадат изпълнители, които в колектива си имат повече от 50%  участници на възраст под 16 навършени години.
  • II-ра група – изпълнители над 16 навършени години.

Наградите са осигурени от Община Свиленград и ще се присъдят  в следните категории: танцов състав, ансамбъл, певческа група – автентичен фолклор, певческа група – обработен фолклор, индивидуален изпълнител певец и индивидуален изпълнител инструменталист;

Наградите във всяка категория са следните:

  • 3-то място – Диплом и бронзов медал
  • 2-ро място – Диплом и сребърен медал
  • 1-во място – Диплом, златен медал и парична премия.

Журито си запазва правото да не присъди  всички предвидени награди.

Всички участници във фестивала получават грамота.

За контакти и повече информация:
Тел: 0379 71371, 0886000723
Имейл: prosveta1870_projekt@abv.bg

 Изтегли PDF  words_doc

  @   3 април 2014 0 Коментари
Tags : ,

0 Коментари

Добави коментар

Предишен пост
«
Следващ пост
»
Темплейт: Zevion · Hostmonster Reviews в сътрудничество с My Wordpress Site. Поддръжка: Ясен Георгиев