Девети национален поетичен конкурс „Жената – любима и майка“

Новини , Фестивали Брой коментари: 0

Девети национален поетичен конкурс „Жената – любима и майка“

Изтегли PDF

Община Свиленград
Народно читалище „Просвета-1870“ – гр. Свиленград
Съюз на българските писатели

ОРГАНИЗИРАТ

Девети народен поетичен конкурс „Жената – любима и майка“

 

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА:

 

1. Tема “ Жената  – любима и майка”

2. Условия  за участие

2.1 В конкурса могат да участват творци, които не членуват в Съюза на българските писатели.

Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи:

  • Първа група – от 12 до 18 години (ненавършени);
  • Втора група – над 18 години;

2.2 Всяко произведение да бъде придружено със следната информация:  име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и e-mail за контакти, име на школа (училище, клуб), име на преподавател (ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв).

2.3 Всеки автор може да участва с не повече от 3 поетични творби.

Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.

 

3. Изпращане на творбите за участие

Творбите за участие в конкурса се изпращат по куриер, по поща, на електронен адрес или на място, на адрес:

гр. Свиленград, 6500, обл. Хасково
бул. „България” 69А
Народно читалище „Просвета 1870” – за поетичния конкурс
e-mail: konkurs_poeziy@abv.bg
тел. 0379 713 71

Всяка творба трябва да е придружена с цялата задължителна информация. Творбите, предоставени на хартиен носител, е необходимо да бъдат копирани в 4 (четири) екземпляра. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

 

4. Срок за изпращане на творбите и обявяване на победителите

Творби за участие ще се приемат до 1 март 2014 год.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на 14 март 2014 г. на тържествена церемония, която ще се състои в Шато “Катаржина Естейт” с. Мезек от 15.00 часа.

 

5. Избор на победителите и награда

Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.

Най-добрите творби ще бъдат отличени с грамоти, а победителите ще получат и материални награди.

Победителят във втора възрастова група получава и специалната статуетка, символ на конкурса  –  „Утро” (автор Б. Бондиков).

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

 

6. Съхранение на лични данни

Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.

Собственикът на творбата дава съгласието си Община Свиленград да използва неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани с конкурса.

 

7. Приемане на правилата на конкурса

С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента.

 

8. Други

Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

  @   28 януари 2014 0 Коментари
Tags : , ,

0 Коментари

Добави коментар

Предишен пост
«
Следващ пост
»
Темплейт: Zevion · Hostmonster Reviews в сътрудничество с My Wordpress Site. Поддръжка: Ясен Георгиев