Осми национален поетичен конкурс „Жената – Любима и майка“

Новини Брой коментари: 0

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1870” ГР. СВИЛЕНГРАД
 СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ОРГАНИЗИРАТ
ОСМИ  НАЦИОНАЛЕН  ПОЕТИЧЕН  КОНКУРС „ЖЕНАТА – ЛЮБИМА И МАЙКА”

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА:

 

1. Tема “ Жената  – любима и майка”

2. Условия  за участие

2.1 В конкурса могат да участват творци, които не членуват в Съюза на българските писатели.

      Участниците ще бъдат разпределени в две възрастови групи:

  • Първа група – от 12 до 18 години;
  • Втора група – над 18 години;

2.2 Всяко произведение да бъде придружено със следната информация:  име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и e-mail за контакти, име на школа (училище, клуб), име на преподавател (ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв).

2.3 Всеки автор може да участва с не повече от 3 поетични творби.

      Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.

 

3. Изпращане на творбите за участие

     Творбите за участие в конкурса се изпращат по куриер, по поща, на електронен адрес или на място, на адрес:

гр. Свиленград, 6500, обл. Хасково

бул. България 69А

Народно читалище „Просвета 1870” – за поетичния конкурс

e-mail: konkurs_poeziy@abv.bg

тел. 0379 713 71

 

     Всяка творба трябва да е придружена с цялата задължителна информация. Творбите, предоставени на хартиен носител, е необходимо да бъдат копирани в 4 (четири) екземпляра. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

 

4. Срок за изпращане на творбите и обявяване на победителите

      Творби за участие ще се приемат до 1 март 2013 год.

      Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на 15 март 2013 г. на тържествена церемония, която ще се състои в Шато “Катаржина Естейт” с. Мезек от 15.00 часа.

5. Избор на победителите и награда

    Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.

    Най-добрите творби ще бъдат отличени с грамоти, а победителите ще получат и материални награди.

     Победителят във втора възрастова група получава и специалната статуетка, символ на конкурса  –  „Утро” (автор Б.Бондиков).

    Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

 

6. Съхранение на лични данни

     Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.

      Собственикът на творбата дава съгласието си Община Свиленград да използва неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани с конкурса.

 

7. Приемане на правилата на конкурса

     С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

     Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и правото на промени в регламента.

 

8. Други

     Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.

  @   11 януари 2013 0 Коментари

0 Коментари

Добави коментар

Предишен пост
«
Следващ пост
»
Темплейт: Zevion · Hostmonster Reviews в сътрудничество с My Wordpress Site. Поддръжка: Ясен Георгиев