Проект „НеОчаквани гости“

ДОГОВОР № LI-2022-86 15/08/2022 г. за финансово подпомагане от конкурс по „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО“ на Национален фонд „Култура”.

НЧ „Просвета- 1870“ продължава изпълнението на проект „НеОчаквани гости“

Изработени са предвидените по проекта рекламен ролбанер и тениски с името на проекта, шевици и логото на НФК. Закупена е необходимата  озвучителна и осветителна техника за изнесени концерти, както и балетни  костюми със стилизирани фолклорни мотиви.

През м. април и м. май предстои изнасянето на открити концерти с участието на деца от ДФГ „Тракийска китка“,   ДТС „Свиленче“ и Балетна школа „Сребърна пантофка“ в 3 села на общината. Това ще осигури публичност пред широка аудитория, което ще популяризира извършените дейности по проекта.

Предстоят и занятията на сформираната група „Благослов  в шевици“  под ръководството на майстор – везбар Надка Щергова.

НЧ „Просвета- 1870“ приключи последната дейност по проект „НеОчаквани гости“

Завършиха занятията на сформираната група „Благослов  в шевици“  под ръководството на майстор – везбар Надка Щергова. 15-те участници в групата, най- малката от които е едва на 7 години, с много любов сътвориха своите шевици. Благославяха и наричаха за здраве на всички. Като краен продукт на работата им е изработеното пано с шевици от всички фолклорни области. Паното е поставено в рамка. Може да го видите и да му се насладите във фоайето на читалището!

Всички участници получиха своите дипломи и си обещаха единодушно групата да продължи работата си като клуб в читалището, да усъвършенства  усвояването на многобройните техники, символи и загадки на българската шевица!

Изработена е и книжка за българската шевица със снимков и текстови материал.

Проектът е финансиран от Национален фонд „Култура” по „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО“.

НЧ „Просвета- 1870“ приключи изпълнението на проект „НеОчаквани гости“ по програма на НФК

Основната цел на проекта бе организиране и представяне продукции на любителско творчество в малки населени места, което да осигури широк достъп до кръг от дейности. Изработени са предвидените по проекта рекламен ролбанер и тениски с името на проекта, шевици и логото на НФК. Закупена е необходимата  озвучителна и осветителна техника за изнесени концерти, както и балетни  костюми със стилизирани фолклорни мотиви. През м. април и м. май бяха изнесени  открити концерти с участието на деца от ДФГ „Тракийска китка“,   ДТС „Свиленче“ и Балетна школа „Сребърна пантофка“ в 3 села на общината- с. Момково, с. Левка и с. Сива река. Това осигури публичност пред широка аудитория и популяризира извършените дейности по проекта.

Сформирана бе група „Благослов  в шевици“ с 15 участници, под ръководството на майстор – везбар Надка Щергова. В месеците април, май и юни групата проведе планираните занятия, за да разучава и усъвършенства  усвояването на многобройните техники, символи и загадки на българската шевица. Всички участници получиха своите дипломи. Като краен продукт на работата им е сглобеното пано с шевици от всички фолклорни области. Паното е поставено в рамка и монтирано във фоайето на читалището, където може да се види от всички посетители на културната институция.

Изработена е и книжка за българската шевица със снимков и текстови материал.

Проектът е финансиран по „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО“ на Национален фонд „Култура”.

  @   10 януари 2023
Темплейт: Zevion · Hostmonster Reviews в сътрудничество с My Wordpress Site. Поддръжка: Ясен Георгиев